Okolí

Westernové městečko v Dnešících

6 km od penzionu

 

Přáli byste si na vlastní kůži okusit, jak se žilo na Divokém západě? Ve westernovém městečku Halter Valley máte možnost! Přeneste se mezi kovboje a indiány, prohlédněte si několik desítek stylových budov a vychutnejte si atmosféru opravdového Divokého západu. Městečko nabízí nejrůznější přestavení a programy pro rodiny s dětmi. Potkat zde můžete kovboje, honáky, lovce i paničky a můžete se dokonce stát svědky přestřelky nebo si zatančit na country bále.

Zámek v Lužanech

7 km od penzionu

 

Původně renesančně – barokní stavba situovaná na levém břehu Úhlavy je ze tří stran obklopena parkem, který přechází v renesanční užitkovou zahradu. V roce 1886 zámek kupuje Josef Hlávka, díky kterému prošel zámek mnoha přestavbami. Jeho odkazu je věnována i velká část vnitřního vybavení. Je zde řada uměleckých děl, některá z nich jsou dílem jeho současníků a přátel, například Václava Hynaise, Maxe Švabinského, Josefa Václava Myslbeka, Julia Mařáka a dalších.

 

www.obec-luzany.cz/informace-o-obci-luzany/turisticke-zajimavosti/zamek-luzany/

Zámek v Nebílovech

9 km od penzionu

 

Nebílovský zámek je představitelem typické vídeňské barokní architektury. Nabrosto ojedinělá je Tuvorova klasicistní výmalba s ještě rokokovými prvky. Podobnou bychom našli pouze v císařských apartmánech vídeňského Schönbrunu. V současné době je pro veřejnost zpřístupněno pouze přední zámecké křídlo, tři pokoje a velký taneční sál. Na zámku se pořádají kromě prohlídek i konzerty a výsavy.

 

www.zamek-nebilovy.cz

Zámek Kozel

12 km od penzionu

 

Klasicistní lovecký zámek, postavený podle návrhu Václava Haberditze na konci 18. století sloužil jako venkovské sídlo šlechty. Čtyřklídlá přízemní budova byla doplněna o kapli s jízdárnou a lokajnu s konírnou, čímž vznikl celistvý areál. Na zámku se dnes kromě prohlídek původního zámeckého vybavení pořádají také svatby, promoce, výstavy a konzerty. K zámku patří rozsáhlý 40 hektarový přírodně krajinářský park, který je dílem S. X. France. Při návštěvě v červnu si nezapomeňte prohlédnout kvetoucí liliovník tulipánokvětý, mohutný strom, který má květy připomínající tulipány.

 

www.zamek-kozel.eu

Vodní hrad Švihov

15 km od penzionu

 

Původní vodní tvrz z první poloviny 14. století byla v 15. století stržena a na uměle vytvořeném ostrově započala stavba velkolepého hradu. 1655 byl hrad právě kvůli jeho jedinečnému vodnímu opevnění zařazem mezi pevnosti, které měly být z příkazu císaře Ferdinanda III zbourány, aby nemohly v případě války sloužit nepříteli. K úplnému zničení hradu nedošlo. Hrad ale od té doby chátral. Až po válce, kdy se stal majetkem státu byl zrekonstruovám. Dnes nabízí návštěvníkům dva klasické prohlídkové okruhy, oživené i noční prohlídky a během roku mnoho kulturních akcí, přednášek a výstav. Součástí hradu je i hradní krčma a nově také půjčovna jízdních kol.

 

www.hradsvihov.cz

Hrad Radyně

16 km od penzionu

 

Zřícenina původně královského hradu ze 14. století vévodí širokému okolí. Z vrcholku její věže je krásný výhled do okolí. Stavebně patří Radyně k rozvinuté pevnostní architektuře Karlovy doby. Za vlády posledního z hejtmanů Racka hrad v polovině 16. století vyhořel. K hradu se váže legenda o strašlivém Radoušovi, jehož duch se prý dodnes toulá po okolí a doufá v osvobození.

 

www.ingema.net/in2001/clanek.php?id=1275

Rotunda sv. Petra a sv. Pavla ve Starém Plzenci

20 km od penzionu

 

Původní románská stavba z druhé poloviny 10. století byla mnohokrát přestavěna a zachovala si pouze původní tvar. I když se původní stavba zachovala pouze v torzu, je to nejstarší celistvě dochovaná památka tohoto typu v na českém území. Zajímavá je také skutečnost, že je spojena s raně středověkým hradištěm.

 

www.staryplzenec.cz/obcan/historie-mesta/cirkevni-pamatky/rotunda-sv-petra-a-pavla/

Plzeň

20 km od penzionu

 

Město bylo založeno 1295 na soutoku 4 řek. Jeho výhodná geografická poloha mu umožnila rychlý rozvoj a osobitý stavební vývoj. Mezi cenné památky patří gotický chrám sv. Bartoloměje, renesanční Radnice, arciděkanství a františkánský klášter nebo židovská synagoga. To je ovšem pouze stručný výčet památek, které lze v Plzni navštívit. Kromě toho poskytuje město i široké možnosti kulturního vyžití a rekreace. Také proto získala Plzeň titul hlavní město kultury 2015.

 

www.plzen.eu

Klatovy – Černá věž, Katakomby, městské hradby

25 km od penzionu

 

Díky příhodným klimatickým podmínkám datujeme první osídlení oblasti již do mladší doby kamenné. Původní malá ves byla okolo roku 1260 Přemyslem Otakarem II. povýšena na královské město. Rozvoj města pokračoval i následují století a v polovině 18. století se Klatovy stávají krajským městem. Mezi nejvýznamější památky patří Černá věž, z které je krásný výhled na okolí, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Ignáce s katakombamy.

 

www.klatovy.cz

Hrad a zámek Klenová

35 km od penzionu

 

Jedná se o rozsáhlou zříceninu středověkého hradu, k němuž byl v 19. století přistavěn novogotický zámek. V druhé polovině 19. století byl komplex doplněn o sýpku, vilu, kapli a statek. V současné době naleznete na Klenové historickou expozici dějin hradu a několik výstav českého i zahraničního umění.

 

www.gkk.cz/cz/hrad-a-zamek/info/

Zámek Horškovský Týn

35 km od penzionu

 

Národní kulturní památka Státní hrad a zámek Horšovský Týn byl původně biskupský hrad založený v první polovině 13. století. V 16. století vyhořel a byl přestavěn v monumentální renesanční sídlo. V současné době patří mezi nejvíce zpřístupněné památky u nás a nabízí návštěvníkům 6 prohlídkových tras. Rozsáhlý zámecký park je volně přístupný z města.

 

www.horsovsky-tyn.cz

Klášter v Plasích

42 km od penzionu

 

První panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený v roce 1144 byl na počátku 15. století vypálen husity. V letech 1661 – 1785 prošel velkolepou barokní přestavbou podle plánu J. B. Matheye, J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhoffera. 1785 byl klášter zrušen a od roku 1995 je prohlášen za Národní kulturní památku.

 

www.klaster-plasy.cz

Hrad Velhartice

45 km od penzionu

 

Romantiský Šumavský hrad v malebném údolí se zalesněnými stráněmi nabízí návštěvníkům dvě prohlídkové trasy – hradní a zámeckou. Od roku 2009 nabízí hrad i třetí vnější trasu – prohlídku souboru staveb lidové architektury. Mimo to se na hradě pořádají i tradiční kulturní akce.

 

www.hradvelhartice.cz

Zámek v Manětíně

56 km od penzionu

 

Původní středověkou tvrz situovanou v severozápadní části dnešního nádvoří nahradilo barokní panské sídlo, které prošlo postupně řadou přestaveb, z nichž nejvýznamnější byla ta barokní. V současné době je zámek v péči Národního památkového ústavu a nabízí návštěvníkům prohlídku interiérů. Zajímavá je také zámecká zahrada, která je postupně obnovována do své barokní podoby.

 

www.zamek-manetin.cz

Hrad Rabí

60 km od penzionu

 

Největší hradní zřícenina v Čechách shlíží ze skalnatého vrchu nedaleko řeky Otavy. Středověký hrad s románskými základy v minulosti chránim obchodní stezku a naleziště zlata na řece Otavě. Díky tomu se stával často terčem útoků, jan Žižka se ho pokoušel dobýt dokonce dvakrát. V letních měsících se na hradě pořádají divadelní představení a konzerty. Okolí hradu skýtá hustou síť turistických stezek a mnoho příležitostí k výletům.

 

www.hrad-rabi.cz

Hrad Kašperk

72 km od penzionu

 

Hrad nechal založit v roce 1356 Karel IV. kvůli ostraze zemské hranice se sousedním Bavorskem a ochraně zlatonosné oblasti Kašperských hor. Od 16. století hrad chátral a nakonec jej odkoupilo nedaleké město Kašperské Hory, které je provozovatelem hradu dodnes. Hrad nabízí tři klasické prohlídkové okruhy i speciální prohlídky pro děti.

 

www.kasperk.cz

Zřícenina Hradu Přimda

72 km od penzionu

 

První zmínka o hradu pochází z roku 1121, hrad je tedy považován za nejstarší kamenný hrad u nás. Přimda sloužila jako důležitá pohraniční pevnost, střežící obchodní cestu z Prahy a Plzně do Horní Falce. Kromě toho zde bývalo i královské vězení. V pozdějších dobách neudržovaný hrad pustl a v 17. století je již zříceninou.

 

www.hrad-primda.cz

      Facebook Booking.com
Penzion Haydnův dům
Penzion Haydnův dům
Penzion Haydnův dům
Tipy na výlety do okolí

Penzion „HAYDNŮV DŮM“

Dolní Lukavice 82, 334 44 Dolní Lukavice,
Tel.: +420 731 433 616, +420 725 961 195,
E-mail: penzionhaydnuvdum-ZAVINOVADLO:seznam.cz

Najít na mapách...

Vyrobilo AG25 s.r.o. 2014